ໂຮງແຮມ ແລນມາກ ແມ່ຂອງ ລີເວີຊາຍ ໄລຍະທີ່ 2

ໂຮງແຮມ ແລນມາກ ແມ່ຂອງ ລີເວີຊາຍ ໄລຍະທີ່ 2

landmark

ໂຮງແຮມ ແລນມາກ ແມ່ຂອງ ລີເວີຊາຍ ຕັ້ງຢູ່ເທິງຫາດດອນຈັນ ແຄມແມ່ນ້ຳຂອງ ບ້ານທາດຂາວ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ການກໍ່ສ້າງໄລຍະທີ່ 2: ຈະເປັນການຕໍ່ເຕີມຈາກໄລຍະທີ່ 1 ເຊັ່ນ: ຫ້ອງພັກອາໄສ, ຮ້ານອາຫານ, ສູນການຄ້າ, ການບໍລິການ, ເຂດຂຽວ, ເຂດພັກພອນ ແລະ ອາຄານ ຫ້ອງການໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ໃຫ້ກາຍເປັນໂຮງແຮມລະດັບ 5 ດາວ ພາຍໃນເດືອນ ສິງຫາ 2013.