ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ກຣິດຕະພົງ ກຣຸບ

ບໍລິສັດ ກຣິດຕະພົງ ກໍ່ສ້າງ ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2005-2006, ແລະໃນປີ 2009 ໄດ້ປ່ຽນມາເປັນ ບໍລິສັດ ກຣິດຕະພົງ ກຣຸບ ຢ່າງເປັນທາງການ. ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ກຣິດຕະພົງ ກຣຸບ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ພາກສ່ວນໃຫຍ່ຄື: ການກໍ່ສ້າງ, ໂຮງແຮມແລະການທ່ອງທ່ຽວ, ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ບໍລິການທີ່ປຶກສາການລົງທຶນ.

  • ການກໍ່ສ້າງ : ເລີ່ມແຕ່ປີ 2000 , ກຣິດຕະພົງ ກໍ່ໄດ້ເລີ່ມຮັບບໍລິການ ການກໍ່ສ້າງແລະສ້ອມແປງ ອາຄານ ສຳນັກງານ, ສະໜາມບິນ, ເຮືອນຊານທີ່ຢູ່ອາໃສ ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ. ແລະໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 2005.
  • ໂຮງແຮມແລະການທ່ອງທ່ຽວ: ໃນປີ 2012 ບໍລິສັດ ກຣິດຕະພົງ ໄດ້ຮ່ວມທຶນກັບ ບໍລິສັດ Camce (ລາວ) ຈັດຊື້ແລະສືບຕໍ່ກິດຈະການ ໂຮງແຮມ ຫ້າດາວດອນຈັນພາເລດ, ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ “ໂຮງແຮມ ແລນມາກ ແມ່ຂອງ ລີເວີຊາຍ”, ແລະໃນປີດຽວກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ຈັດຊື້ແລະສືບຕໍ່ ກິດຈະການສະໜາມກ໊ອບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລາວນັ້ນກໍ່ຄື ສະໜາມກ໊ອບຫຼວງພະບາງ.
  • ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ: ເລີ່ມແຕ່ປີ 2010, ກຣິດຕະພົງໄດ້ຮ່ວມມືກັບຫຼາກຫຼາຍວິສາຫະກິດສາກົນຂະໜາດໃຫຍ່ດຳເນີນໂຄງການພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບຢູ່ລາວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ“ໂລກໃໝ່ແຫ່ງວຽງຈັນ”, “ອາເຊັມວິນລາ”, ສູນການຄ້ານະຄອນຫຼວງ ແລະ ອື້ນໆ.
  • ລົງທຶນແລະທີ່ປຶກສາການລົງທຶນ: ເລີ່ມແຕ່ປີ 2007 ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຕໍ່ນັກລົງທຶນ(ເປັນທີປຶກສາດ້ານການລົງທຶນ) ແລະໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດຂຶ້ນ.

ປີ 2009 ກຣິດຕະພົງ ກຣຸບ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຫຼາຍບໍລິສັດທີ່ເປັນບໍລິສັດລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ແລະຍັງໄດ້ລົງທຶນຮ່ວມກັບ 6 ບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນຢູ່ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ, ເຊິ່ງແຕ່ລະໂຄງການລ້ວນແຕ່ແມ່ນໂຄງການເປົ້າໝາຍພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ, ລວມມູນຄ່າການລົງທຶນແມ່ນ 10,140,000.00 ໂດລາສະຫະລັດ.
ກຣິດຕະພົງ ກຣຸບ ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ, ພາຍໃນກຣຸບ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງແລະພັດທະນາຈາກຫຼາຍດ້ານເພື່ອໃຫ້ໄປຕາມລະບົບແລະມາດຕະຖານຂອງສາກົນ. ຮອດປີ 2012 ລາຍຮັບປະຈຳປີສູງເຖິງ 50 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນປີ 2009 ມີລາຍຮັບລວມປະມານ 15 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ຮອດປີ 2012 ກຣິດຕະພົງ ໄດ້ປ່ຽນມາເປັນບໍລິສັດຈຳກັດ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທຶນຈົດທະບຽນແມ່ນ 49,948,750.00 ໂດລາສະຫະລັດ. ຫຼັງຈາກປີ 2012 ບໍລິສັດ ກຣິດຕະພົງ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວໄປຕາມແຕ່ລະມື້, ກຸ່ມບໍລິສັດໄດ້ເພີ່ມເງິນລົງທຶນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ເພີ່ມຂະຫຍາຍກິດຈະການ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງໄດ້ຮ່ວມທຶນກັບຫຼາຍບໍລິສັດໃຫຍ່ໃນລຳດັບຕົ້ນໆຂອງຈີນ. ໂຄງການທີ່ຮ່ວມມືກັນແມ່ນເນັ້ນໃສ່ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດລາວ ແລະ ການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການຂະຫຍາຍໃນຫຼາຍດ້ານໃນປີນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມາດຕະຖານລະບົບຂອງ ບໍລິສັດ ກຣິດຕະພົງ ກຣຸບ ເຂັ້ມແຂງຍິ່ງຂຶ້ນ.

ໃນປີ 2013, ບົນພື້ນຖານທີ່ ບໍລິສັດ ກຣິດຕະພົງ ກຣຸບມີຢູ່ນັ້ນ, ສືບຕໍ່ຍາດແຍ່ງເພີ່ມເງິນລົງທຶນ ແລະ ເພີ່ມການຂະຫຍາຍຕົວທາງທຸລະກິດ, ເພື່ອສ້າງສະຖິຕິໃໝ່ອີກຄັ້ງໃນປີ 2013.